Chia sẻ cách hiệu chuẩn cân đầu cân XK3190-A9

Chia sẻ cách hiệu chuẩn cân đầu cân XK3190-A9

Màn hình hiển thị Pn00000 chọn 123 ấn Iput để xác nhận màn hình hiển thị Flt 0chọn số 3 ấn Input màn hình hiển thị F000000 dùng phím số nhập giá trị tải cao nhất của cân vào ấn Input để xác nhận màn hình hiện noload ( lưu ý lúc này trên cân không có tải) ấn Input màn hình hiện [———] một lát rồi hiện AdLoAd1, cho treo tải chuẩn vào và dùng phím số nhập đúng giá trị tải chuẩn

Chia sẻ cách hiệu chuẩn cân đầu cân XK3190-A9

Chia sẻ cách hiệu chuẩn cân đầu cân XK3190-A9

Căn chỉnh hay hiệu chuẩn lại trạm cân ô tô cân xe tải điện tử là không thể thiếu trong khoảng thời gian dài sử dụng.Nhiều quý khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi có thắc mắc có rất nhiều thắc mắc về trạm cân xe tải điện tử trong đó có thắc mắc là tại sao trạm hiện đang bị lệch giá trị cân một số lớn đến hàng 100kg và nguyên nhân đa số là do người dùng sử dụng trạm cân 3 or 4 năm nhưng không được hiệu chuẩn lại.Nên chúng tôi đã viết bài viết này để hướng dẫn quý khách hàng có thể tự căn chỉnh lại trạm cân ô tô của quý khách một cách dễ dàng.Nhưng mỗi một trạm cân ô tô lại sử dụng những đầu cân điện tử khác nhau thì có cách căn chỉnh khác nhau.

Khởi động đầu cân bằng công tắc ở phía sau
Màn hình hiển thị 0.00 ta bắt đầu sử dụng cân.

Kiểm tra tải trọng xe tải cần cân
Treo tải lên cân màn hình sẽ hiển thị giá trị tải đó. Trường hợp giá trị tải bị sai lệch thì phải hiệu chuẩn lại cân

Hiệu chuẩn cân ô tô cân xe tải điện tử
Trên bộ chỉ thị cân XK3190-A9P ở phía sau dưới nắp săt chữ nhật nhỏ có 2 vít chữ thập ta mở ra dung tô vít nhỏ gạt mở công tắc cal

Ân phím FUNCE trên bàn phím số màn hình hiển thị E 001 dùng các số trên bàn phím để lựa chọn bước nhảy phù hợp, ấn INPUT để xác nhân.

Màn hình hiển thị dc 0, dùng các con số trên bàn phím để lựa chon dấu phảy cho phù hợp, ấn Input để xác nhận.

Màn hình hiển thị Pn00000 chọn 123 ấn Iput để xác nhận màn hình hiển thị Flt 0chọn số 3 ấn Input màn hình hiển thị F000000 dùng phím số nhập giá trị tải cao nhất của cân vào ấn Input để xác nhận màn hình hiện noload ( lưu ý lúc này trên cân không có tải) ấn Input màn hình hiện [———] một lát rồi hiện AdLoAd1, cho treo tải chuẩn vào và dùng phím số nhập đúng giá trị tải chuẩn

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [C******]

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****]

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr 01]

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [cH*****]

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [Adr 01]

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [bt 1]

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện [tf 0]

Ấn phím [input] để xác nhận, màn hình hiện số cân của tải.

Kết thúc quá trình lấy chuẩn.

Trừ bì sản phẩm cần cân
Đặt tải bì lên cân ấn phím Tare

Cài đặt setup máy in cho hệ thống trạm cân ô tô
Ấn Print set màn hình hiện P 00 nhập số 97 ấn Input để xác nhận

Màn hình hiện Auto 0 _ Nhập 0 để in bằng tay nhập 1 để in tự động ấn Input để xác nhận.

Màn hình hiện hiện type chọn 5 ấn Input để xác nhận

Màn hình hiện HL chọn 99 ấn Input để xác nhận.

Màn hình hiện Arr chọn 0 ấn Input để xác nhận.

Màn hình hiện 00 nhập 10 ấn Input để xác nhận.

Màn hình hiện b chọn 00 ấn Input để xác nhận.

Màn hình hiện ode chọn 1 ấn Input để xác nhận.

Màn hình hiện dct chọn 0 ấn Input để xác nhận.

Ấn Input khi nào màn hình hiện 00 là xong.