Tag: cân bàn cơ

Ưu nhược điểm của cân bàn cơ và bàn điện tử

Ưu nhược điểm của cân bàn cơ và bàn điện tử

Đối với cân bàn cơ, người bán dễ dàng điều chỉnh cân theo ý của mình dẫn đến tình trạng “cân điêu“ hiện rất phổ biến trên thị trường, nhưng với cân điện tử thì tình trạng này khó có