Tag: cân bàn nhảy số

Hướng dẫn khắc phục lỗi cân bàn nhảy số

Hướng dẫn khắc phục lỗi cân bàn nhảy số

Khi chúng ta kiểm tra tất cả các yếu tốt dẫn đến hiện tượng nhảy số của bàn cân điện tử vẫn không phát hiện được lỗi vậy chúng ta sẽ phán đoán và kiểm tra ngay cảm biến lực