Tag: cân bàn sai số

Cách xử lý khi cân bàn sai số

Cách xử lý khi cân bàn sai số

Trước khi cân ta cân kiểm tra chiếc cân của quý khách đã được để ở vị trí bằng phẳng hay không quý khách hàng có thể kiểm tra bằng cách dùng divo đặt lên mặt bàn cân ở 2