Tag: chức năng cân xe tải đầu cân Kingbird

Cách căn chỉnh trạm cân ô tô cân xe tải đầu cân Kingbird

Cách căn chỉnh trạm cân ô tô cân xe tải đầu cân Kingbird

Ta nhấn ENTER/PRINT trên đầu cân lúc này đầu cân sẽ test giá trị từ 15 xuốn 0 để tìm giá trị 0 tải nếu loacell bị vấn đề thì bước này sẽ báo lỗi lúc này các bạn nên