Tag: công dụng cân đầu cân XK3190-A9

Chia sẻ cách hiệu chuẩn cân đầu cân XK3190-A9

Chia sẻ cách hiệu chuẩn cân đầu cân XK3190-A9

Màn hình hiển thị Pn00000 chọn 123 ấn Iput để xác nhận màn hình hiển thị Flt 0chọn số 3 ấn Input màn hình hiển thị F000000 dùng phím số nhập giá trị tải cao nhất của cân vào ấn