Tag: lắp cảm biến cho trạm cân ô tô

Kinh nghiệm lắp cảm biến cho trạm cân ô tô

Kinh nghiệm lắp cảm biến cho trạm cân ô tô

Các cảm biến tải chưa cùng cao độ dẫn tới kết quả cân tại mỗi góc khác nhau. Vấn đề này có thể căn chỉnh thông qua việc chỉnh chiết áp trong hộp nối hoặc kê, kich tại mỗi thiết