Tag: thông tin cân điện tử XK3190-A9

Cách sử dụng cân điện tử XK3190-A9

Cách sử dụng cân điện tử XK3190-A9

Đối với đầu cân sử dụng nguồn nuôi trong là Pin hay Acquy chú ý chỉ cung cấp nguồn điện ổn áp 220V AC/50Hz Khi sử dụng hết pin phải cung cấp nguồn điện 220V AC/50Hz cho đầu cân thì