Tag: ưu điểm cân phân tích

Ưu nhược điểm của cân phân tích

Ưu nhược điểm của cân phân tích

Đối với cân phòng thí nghiệm hay cân có độ chính xác cao luôn có giọt nước định vụ giúp chúng ta đặt cân được thăng bằng nhất khi giọt nước nằm ở chính giữa của vòng tròn. Thời kì