Tag: ưu điểm trạm cân xe tải

Khắc phục một số lỗi nhỏ của trạm cân xe tải

Khắc phục một số lỗi nhỏ của trạm cân xe tải

Kiểm tra dây tín hiệu loadcell thường bị dứt do chuột cắn và chúng tôi khuyên quý khách hàng nên sử dụng dây tín hiệu khắc phục hiệu quả nhất cho tìn trạng cân nhẩy số : đó là sử